Descărcare: Introducere la motoarele HCCI și CAI

Introducere în motoarele cu combustie HCCI și CAI August 2008. Olivier Salelles, CIFA Leonardo da Vinci Montpellier Motoarele HCCI și CAI funcționează cu un raport de compresie care duce la aprinderea spontană a întregului amestec. Aceasta duce la o așa-numită combustie „rece” în cameră, care nu produce practic nicio funingine sau NOx. [...]