Combustibili: definiții


Distribuiți acest articol cu ​​prietenii dvs.:

Ce este un combustibil?

Combustibilii convenționali utilizați în prezent în masă sunt hidrocarburile (organism organic compus numai din atomi de carbon și hidrogen).

Formula chimică a hidrocarburilor utilizate în automobile este, în general, sub forma:
Unde "n" și "m" reprezintă numărul atomilor respectivi de carbon și hidrogen ai moleculei.

Unele caracteristici utilizate

- densitatea:
dă greutatea unui volum de 1 dm3 (sau 1 l) din acest material în raport cu apa care are o greutate de 1 kg pentru 1 l.
Benzina are o greutate de 0,755 kg pe litru.

- Punct de inflamabilitate:
Aceasta este cea mai mică temperatură în care concentrația de vapori eliberată este suficientă pentru a produce o deflagrație în contact cu o flacără sau un hot spot, dar insuficientă pentru a produce propagarea arderii în absența flăcării " pilot ".

- Valoare calorifică mai mare (PCS):
Cantitatea de căldură exprimată în kWh sau MJ, care ar fi eliberată prin arderea completă a unui contor de gaz natural Cube (1). Apa formată în timpul arderii este readusă în stare lichidă, iar celelalte produse sunt în stare gazoasă.
- Valoarea inferioară de încălzire (LHV): calculat prin deducerea PCS convențional de condensare a căldurii (2511 kJ / kg) a apei formate în timpul arderii și eventual apă în combustibil.

- Temperatura de autoaprindere:
Aceasta este temperatura minimă pentru care un anumit amestec de combustibil, presiune și compoziție se aprinde spontan, fără contact cu o flacără.

- Presiunea aburului:
Presiunea de vapori este presiunea sub care corpul plasat singur la o temperatură constantă dată este în echilibru cu vaporii. Cu alte cuvinte, presiunea sub care se fierbe lichidul (sau solidul este sublimat) la temperatura.

- Densitatea vaporilor:
Aceste date indică de câte ori vaporii unui produs sunt mai grei sau mai ușor decât aerul. Această măsurătoare se ia la punctul de fierbere.
Dacă densitatea vaporilor este mai mare decât 1, vaporii unui produs vor tinde să rămână aproape de pământ.

- Viscozitate: (Wikipedia, enciclopedia gratuită)
Viscozitatea se referă la capacitatea fluidului de a curge, în mecanica fluidelor. În limbajul de zi cu zi, termenul de fluiditate este, de asemenea, utilizat.
Pe măsură ce crește vâscozitatea, abilitatea fluxului de lichid scade. Viscozitatea tinde să scadă atunci când crește temperatura.
În particular, uleiurile mecanice sunt clasificate în funcție de vâscozitatea lor, în funcție de cerințele de lubrifiere ale motorului și de temperaturile la care va fi supus uleiul în timpul funcționării motorului.

Diferitele tipuri de hidrocarburi:

1) Parafinice sau alcani:

Hidrocarburile parafinice sunt, în funcție de numărul atomilor lor, la temperatura și presiunea ambiantă, sub forma:

- gaze cu mai puțin de atomi 5
- lichid între atomii 5 și 15
- parafină (grăsime solidă) mai mare decât atomii 15

Ele sunt caracterizate de un lanț deschis de carbon.

Distingem parafinicele normale și izoterul parafinic prin asamblarea atomilor lor. Ambele au o formulă generală: CnH (2n + 2)

Câteva exemple:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: octanDe aceea, combustibilii convenționali fac parte din familia alcanilor.

2) Aromatice

Acestea conțin unul sau mai multe inele nesaturate la atomi de carbon 6 de același tip cu cele care constituie benzen.

Formula generală: CnH (2n-6)

3) Olefinic.

Hidrocarburi nesaturate cu una sau mai multe duble legături și numite alkenuri sau ciclenice, în funcție de forma lor (lanțuri sau cicluri).

Formula generală: CnH2n (pentru ciclici)

Notă: Sufixul "ane" este utilizat pentru hidrocarburile saturate
Sufixul "éne" este utilizat pentru hidrocarburile nesaturate dublu legate (unul sau mai multe)
Sufixul "yne" este utilizat pentru hidrocarburile nesaturate triplu legate (unul sau mai multe)

Citește mai mult: Combustibili petrolieri


Facebook Comentarii

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *