Impozitarea franceză asupra energiei


Distribuiți acest articol cu ​​prietenii dvs.:

Fiscalité des energies et matière premieres

Le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, et notamment la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP), élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans le secteur de l’énergie et des matières premières minérales.
Misiunile sale pot fi grupate în jurul a cinci axe:
- să asigure securitatea aprovizionării cu energie și materii prime;
- să consolideze competitivitatea produselor și a industriilor din sectorul energiei și materiilor prime și, prin urmare, să participe la dezvoltarea ocupării forței de muncă;
- să contribuie la dezvoltarea durabilă prin economisirea resurselor fosile și minerale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurarea siguranței instalațiilor nucleare și a deșeurilor;
- îmbunătățirea activelor noastre energetice și miniere;
- să promoveze cooperarea internațională în materie de energie și minerit.


Facebook Comentarii

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *