Lexiconul


Distribuiți acest articol cu ​​prietenii dvs.:

Această pagină adună definițiile termenilor utilizați pe acest site

reactor
Instalație industrială în care are loc o reacție pico-chimică.

Plasme rece
Plasma: Fluid compus din molecule gazoase, ioni și electroni. Aceasta este starea de materie 4i după solid, lichid și gaz. Există multe clase de plasmă. Aceasta este starea celei mai complexe chestiuni. O caracteristică fundamentală de clasificare este gradul lor de ionizare. Pentru simplitate, atunci când o plasmă este complet ionizată, se numește plasmă termică fierbinte (4000 ° K), atunci când este parțial ionizată, se numește plasmă rece (1000 ° K) sau plasmă descărcată (fulgere).

Eclairs
Luminozitate scurtă și foarte luminată, traducând o descărcare electrică între două semiconductori separate printr-un gol neconductiv de gaz (sau vid).

reformator
Procedeu de rafinare a benzinei care modifică compoziția sa sub efectul temperaturii și / sau presiunii. Eventual în prezența unui catalizator

Cracare
Conversia, sub acțiunea temperaturii și posibil a unui catalizator, a hidrocarburilor saturate cu o fracțiune de petrol în hidrocarburi mai ușoare.

randament
Raportul dintre energia sau altă cantitate furnizată de o mașină la energia sau cantitatea corespunzătoare consumată de acea mașină.

Poluare
Degradarea unui mediu (natural sau nu) de substanțe în afara acestui mediu. În mod global, poluarea unui mediu poate fi considerată ca fiind momentul în care un mediu nu mai poate absorbi un exces de substanțe, în general chimice. Ea sparge echilibrul unui ciclu de autoregenerare (reciclare)

Cleanup
Acțiune de curățare: eliminați elementele din afara unui mijloc care le-a saturat.

hidrocarburi
Subtipuri chimice compuse în principal din carbon și hidrogen conform formulei CnH2n + 2 (sau variante). Aproape toți combustibilii fosili sunt compuși din hidrocarburi, mai mult sau mai puțin simple.

Apă
Lichid transparent, inodor, fără gust, compus din organisme ale căror molecule sunt formate din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen (H2O). Oceanul de apă acoperă 80% din suprafața Pământului. Aceasta este definiția lui Larousse, vedem bine, văzând videoclipul maeștrilor de apă că proprietățile apei sunt de fapt bine cunoscute științei ... sau cel puțin nu sunt învățate.Consum
Utilizarea unei substanțe ca sursă de energie sau ca materie primă pentru asigurarea muncii sau operarea unui sistem. Cantitatea de material consumat este adesea legată de produsul sistemului.

Motor
Sistem de transformare a energiei electrice (de obicei termice sau electrice) în energie mecanică.

cazan
Generator de vapori de apă sau de apă caldă (uneori de alt lichid), utilizat pentru încălzire, pentru producerea de energie.

Conversia hidruracarburilor
a se vedea reforma

Vapocracking
Reformarea în prezența aburului supraîncălzit.

Carbon bine

Les puits de carbone désignent le stockage du CO2 par les forêts en croissance et les terres agricoles à travers la photosynthèse. Les arbres, pendant leur croissance,  » stockent  » en effet le carbone et empêchent sa diffusion dans l’atmosphère. Dans le cadre de l’application du protocle de Kyoto, la prise en compte de ces puits de carbone allègerait d’autant les efforts de réduction de la pollution industrielle et des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ce phénomène de stockage s’arrête, voire s’inverse en fin de croissance, ce qui entraîne que ces puits de carbone sont très controversés, dans la mesure où leur contribution réelle à l’équilibre de l’atmosphère est encore incertaine sur le plan scientifique.

HQE

HQE (High Environmental Quality) este o inițiativă inițiată în cadrul 1996 pentru a minimiza impactul asupra mediului al unei clădiri: consumul de resurse naturale, gestionarea deșeurilor, poluarea sonoră ... Patruzeci de cerințe de mediu (ținte) definesc această abordare. Acestea se referă la respectarea și protejarea mediului extern, precum și la crearea unui mediu interior satisfăcător, adică confortabil și sănătos. HQE nu este o etichetă, ci o certificare este în studiu.


Facebook Comentarii

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *