Motor pe benzină nou: VCR, motoare cu raport de compresie variabil


Distribuiți acest articol cu ​​prietenii dvs.:

Introducere în motoare cu raport de compresie variabilă: interes și prezentare generală de Adrian CLENCI și Pierre PODEVIN. Universitatea din Pitești, România. Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris, Franța

Introducere

Un des particularités essentielle du moteur d’automobile est sa grande plage de fonctionnement en terme de régimes et de charges. La pleine charge « pied au plancher » est rare, l’utilisation du moteur s’effectue principalement en charges partielles. Le rendement maximum du moteur à allumage commandé qui est d’environ 30%, ne dépasse pas 10 à 15% aux faibles charges partielles. C’est ce dernier cas qui est principalement rencontré, 80 à 90% du temps, en utilisation urbaine du véhicule.

Pentru a depăși acest deficit, este necesar să se caute soluțiile constructive care să permită obținerea în acest interval de funcționare a unei creșteri semnificative a randamentului. Una dintre ele constă într-o variație a raportului volumetric de comprimare prin variația volumului camerei de ardere.


Citește mai mult:
- o prezentare video a motorului MCE-5 cu raport de compresie variabil dezvoltat în Franța
- MCE5, VRC-i montat pe un Peugeot 407

Descărcați fișierul (poate fi necesar un abonament la Buletinul informativ): Motor pe benzină nou: VCR, motoare cu raport de compresie variabil

Facebook Comentarii

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *